แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูบถัมภ์

0
17
Rate this post

Journal of The Medical Association of Thailand
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Vol. 84 No.2 ปี พ.ศ. 2544

การศึกษาประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาเฟกโซฟีนาดีนขนาด 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ในผู้ป่วยโรคลมพิษเรื้อรัง Multicenter Study of the Efficacy and Safety of Fexofenadine 60 mg Twice Daily in 108 Thai Patients with Chronic Idiopathic Urticaria

ผลการศึกษาการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เกิดในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช พศ. 2539-2542

Nosocomial Bloodstream Infection in Pediatric Patients: Siriraj Hospital, Bangkok; 1996-1999

ภาวะการเจริญพันธุ์ภายหลังการผ่าตัดมดลูกมีผนังกั้นผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก รายงานผลการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 28 ราย

Reproductive Outcome Following Hysteroscopic Treat-ment of the Septate Uterus : A Result of 28 Cases at Ramathibodi Hospitalการศึกษาผลการรักษาภาวะตาเขเนื่องจากอัมพาตของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 6 โดยการฉีด Botulinum Toxin ในประเทศไทยประสบการณ์ 5 ปี Botulinum Toxin Treatment of the Sixth Nerve Palsy: An Experience of 5-Year Duration in Thailand ความแม่นยำในการวินิจฉัยติ่งเนื้อของเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก Accuracy of Hysteroscopic Diagnosis of Endometrial Polyps ประสบการณ์การศึกษาสารพันธุกรรม ApoE ในผู้สูงอายุไทย + Experience of ApoE Study in Thai Elderly +เนื้องอกของเปลือกต่อมหมวกไตในเด็ก Adrenocortical Tumors in Childrenการศึกษา Randomized double blind, placebo-controlled ของการให้ยา พิโลคาร์ปีนระหว่างการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งระบบ หู คอ จมูก เพื่อลดอาการของ ภาวะน้ำลายแห้ง Randomized Double Blind, Placebo-Controlled Study of Pilocarpine Administered During Head and Neck Irradiation to Reduce Xerostomiaอัตราเสี่ยงของการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือง และการพยากรณ์โรคของมะเร็งขององคชาติ : ศึกษาในผู้ป่วย 50 ราย ที่รักษาด้วยการทำผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ และอุ้งเชิงกราน The Risks of Lymph Node Metastasis and the Prognostic Factors in Carcinoma of the Penis: Analysis of 50 Patients Treated with Bilateral Ilioinguinal Lympha-denectomyการตรวจพบความสามารถกดภูมิคุ้มกันโดยเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงและการต่อต้านการกดภูมิคุ้มกันด้วยโอเค-432 The Observation of Immunosuppressor(s) Derived from Cultured Tumor Cells and Its Partial Neutralization with OK-432 การประเมินความหนาแน่นของกระดูกปลายแขน : เปรียบเทียบแขนที่ถนัดและไม่ถนัด Evaluation of Forearm Bone Mineral Density : Comparison of Dominant and Non-Dominant Forearmsการฟื้นฟูการพูดหลังตัดกล่องเสียงออกทั้งหมดด้วยวิธีของอามัตสึ The Amatsu Tracheoesophageal Shunt Operation for Voice Restoration After Total Laryngectomyผลลบลวงในการแปลผลการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกข้อเข่าด้วยภาพที่สร้างจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Effects on Urinary Albumin Excretion and Renal Function Changes by Delapril and Manidipine in Normotensive Type 2 Diabetic Patients with Microalbuminuriar อัตราการตั้งครรภ์ – การศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลังของ TET (การย้ายตัวอ่อนเข้าทางท่อนำไข่) กับ UET (การย้ายตัวอ่อนเข้าทางมดลูกโดยตรง) The Pregnancy Rates – A Retrospective Comparison of Tubal and Uterine Embryo Transfersปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนจากการทำงานใน คนงานไทย Occupational Lumbar Disc Herniation Among Thai Workers Claimed for Compensationภาวะหัวใจโตเลือดคั่งกลับเป็นปกติหลังการรักษาด้วยการจี้หัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูงเท่าคลื่นวิทยุ Reversibility of Tachycardiomyopathy After Successful Radiofrequency Catheter Ablation : Intermediate Resultsประสบการณ์ 25 ปีในการรักษาเนื้องอกซาโครคอคซิเจี้ยล เทอราโตมา
Sacrococcygeal Teratoma: 25 Year Experience
ลักษณะทางคลื่นเสียงความถี่สูงก่อนคลอดของทารกกลุ่มอาการดาวน์ Prenatal Sonographic Markers of Trisomy 21การตั้งครรภ์ในหญิงที่มีแผลเป็นจากแถบรัดจากแอมเนียน Pregnancy in Amniotic Band Scarred Womanมะเร็งของปลอกหุ้มเส้นประสาท กับ โรคท้าวแสนปม : รายงานผู้ป่วย 2 รายและทบทวนวรรณกรรม Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor with Neurofibromatosis Type 1: A 2-Case Report and Review of the Literature +แผลไหม้ของระบบทางเดินหายใจส่วนบน : รายงานผู้ป่วยอุบัติเหตุจากประทัด
Upper Aerodigestive Tract Burn: A Case Report of Firework Injury
การใช้ไมดาโซแลมในการบำบัดรักษาอาการปวดแฟนทอม : การรายงานเบื้องต้น
Midazolam for the Treatment of Phantom Limb Pain Exacerbation : Preliminary Reports +