แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
Rate this post
 

สกู๊ปพิเศษ

 
 

4 พฤศจิกายน 2548

แพทยสมาคมฯ ขานรับ “ ฮับสุขภาพ ” จัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน

ในมิติใหม่ “Future Trend of Medical Practices” 16-19 พ . ย . นี้ ที่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเป็นแกนกลางของวงการแพทย์ในการ เคลื่อนไหวรับนโยบายการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในเอเชีย ( Thailand : Center of Excellent Health Care of Asia ) ภายใน 5 ปีข้างหน้า เบิกฤกษ์ด้วยงานประชุมวิชาการครั้งยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน 16-19 พฤศจิกายนนี้ พบความโดดเด่นพิเศษสุดกับการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของประธานแพทยสมาคมโลก ประธานแพทยสมาคมสหรัฐอเมริกา และประธานแพทยสมาคมอังกฤษ ที่จะมาแสดงปาฐกถาเปิดงาน ตามด้วยอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนอีกกว่า 20 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการแพทย์ หวังรู้เท่าทันกับโรคใหม่ๆ ในยุคนาโนเทคโนโลยี เผยฝันไกล .. เป็นเจ้าภาพ งานประชุมวิชาการแพทยสมาคมระดับโลก เชื่อประเทศไทยมีศักยภาพเกินร้อย …

วงการแพทย์ตื่นตัวรับกระแสรักษ์สุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ เปิดเวทีสากลระดับอาเซียน พบสุดยอดไฮไลท์ในเวที MASEAN การรับมือพิบัติภัยจากธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาลของมวลมนุษย์ พร้อมถกปัญหาสุขภาพยอดฮิต อาทิ โรคหัวใจ , Health Spa ความเหมือนหรือแตกต่างจาก Medical Spa, สถานการณ์เรื่องเพศ ในคนทุกเพศทุกวัย , ไขมันคั่งสะสมในตับ ภัยเงียบที่ทุกคนควรตระหนัก และหยิบยกประเด็นฮอตยอดฮิตของสังคมไทย อาทิ สังคมมองแพทย์ในด้านลบจริงหรือ ?, อันตรายจากการนอนกรน , ผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือ , รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันมะเร็ง , วัยรุ่นกับบุหรี่ ฯลฯ หวังตัดไฟแต่ต้นลมก่อนป่วยไข้ถึงมือหมอ

. พญ . สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ เจ้าภาพการจัดงาน เปิดเผยถึงการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2548 นี้ว่า “ ความโดดเด่นเป็นพิเศษของการจัดประชุมครั้งนี้ มีอยู่หลายส่วนที่มาผนวกกัน ประการแรกเป็นการจัดงานฉลองครบรอบ 84 ปีของการก่อตั้งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นการประชุมวิชาการครั้งที่ 49 ของแพทยสมาคมฯ นอกจากนี้เพื่อฉลองครบ 40 ปี ของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิทาเคดะและแพทยสมาคมฯ ที่ให้ทุนแพทยไทยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นจำนวน 123 คน ตั้งแต่ปี 2508 การประชุมครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม นอกจากนี้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในเอเชียของประเทศไทยภายในปี 2551 นั้น ใกล้เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด คือการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม Mid-term Masean ปี พ . ศ . 2548 ครั้งที่ 11 : MASEAN 11 th MIDTERM COUNCIL MEETING และจะมีอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนอีกกว่า 20 ประเทศ มาร่วมงาน โดยหัวข้อที่น่าสนใจคือ การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนแคทรีน่า พายุช้างหรือดอมเรย ซึ่งเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนตระหนักและต้องเตรียมการรองรับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และการ มาเยือนของบุคคลสำคัญทางการแพทย์ระดับนานาชาติ 3 ท่านได้แก่ ประธานแพทยสมาคมโลก Dr Yank D.Coble Jr., President of WMA, ประธานแพทยสมาคมสหรัฐอเมริกา Dr John C. Nelson,President AMA และ ประธานแพทยสมาคมประเทศอังกฤษ Dr.James Johnson ที่จะให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย ”

นอกเหนือจากความโดดเด่นเป็นพิเศษสุดดังกล่าวแล้ว ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้กำหนด

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาสังคมที่น่าจะนำมาพิจารณา สปา ก็เข้ามามีบทบาท ช่วยมาเสริมให้คนที่รักษาสุขภาพมีสุขภาพที่ดีขึ้น เรื่องของ สุขภาพทางเพศ เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทางแพทย์ และประชาชนทั่วไป นำมาพูดคุยเพื่อแพทย์จะได้รับรู้ถึงปัญหา และจะได้รับทราบว่ามียาชนิดใดช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง หรือแม้กระทั่งเรื่องของ วัยรุ่น วัยรัก วัยเรียน วัยเสี่ยงจริงหรือ ? ก็จะนำมาพูดคุยหาหนทาง แก้ไขปัญหากัน นอกจากมีเรื่องภาควิชาการแล้ว ยังมีภาคเศรษฐกิจและสังคม จะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ เช่น ในเรื่องของการลงทุน ความมั่นคงในวิชาชีพ สังคมมองแพทย์ในด้านลบจริงหรือเปล่า กฎหมายที่ควรจะรู้ แพทยสมาคมฯ จะช่วยเหลือหมออย่างไรในกรณีที่หมอโดนฟ้อง สิ่งเหล่านี้จะนำมาพูดคุยในเวทีนี้ด้วย

ศ . พญ . สมศรี กล่าวถึงความคาดหวังที่จะได้รับจากการจัดงานว่า “การประชุมครั้งนี้ เป็นงานประชุมระดับประเทศ มีผลต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต และถือเป็นการออกมา ขานรับครั้งยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์ ต่อนโยบาย HUB HEALTH หรือการเป็นศูนย์กลางสุขภาพในเอเชียของประเทศไทย หากมองในแง่มุมของภาคประชาชน ก็จะได้รับความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและรู้เท่าทัน สถานการณ์ของโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการรวมตัวพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิชาการและร่วมสังสรรค์ครั้งใหญ่ของวงการแพทย์ ไทย ที่พร้อมจะแสดงศักยภาพให้ต่างชาติเห็นทั้งทางด้าน บุคลากรและเครื่องมือเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมีเป้าหมายในการดึงเงินตราเข้าประเทศ คือรับเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการแพทยสมาคมโลก เพราะขณะนี้ประเทศต่างๆ จองกันไปแล้วจนถึงปี 2009 หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นภาพใหญ่ที่แข็งแรง ในการจัดงานครั้งนี้ได้ เป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการแพทยสมาคมโลก คงไม่ไกลเกินเอื้อมถึง  

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่มีอายุครบ 84 ปีในวันนี้ หากเปรียบไปแล้วก็คือผู้อาวุโสที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์และความรู้เท่าทันทั้งทางโลกและทางโรค จะขอเป็นตัวเชื่อมทุกๆ ฝ่ายที่ดำเนินการอยู่ให้เกิดภาพใหญ่ที่แข็งแรง พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในเอเชีย ภายในปี 2551 และจะสะท้อนภาพเหล่านี้สู่ระดับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแพทยสมาคมโลก ในปี 2010”

*****************************************

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

อุมา พลอยบุตร์, วีรยา หมื่นเหล็ก, วรรณวิสาข์ พรหมมา

โทร . 0-2691-6302-4 , 0-274 4961-2 , 0-2274-4782

 

mat – scoop news 1 /25- 10 – 05