สัมมนา ” Medical legal forum 2003 ” เรื่อง ” ความประมาทจากการประกอบวิชาชีพแพทย์ “

0
Rate this post

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญ สมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา

” Medical legal forum 2003 “

เรื่อง ” ความประมาทจากการประกอบวิชาชีพแพทย์ ” ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2546

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

***************************

แจ้งความจำนงหรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 FAX: 0-2314-6305

E – Mail ADDRESS math @ loxinfo.co.th

รับจำนวนจำกัดโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2546