ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
Rate this post

สมาคมการแพทย์แห่งประเทศไทย

จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2464
( อักษรย่อ : ปตท.).

ข้อมูลการสมัครสมาชิก

1. สมาชิกปกติตลอดชีพ (ค่าบำรุงรักษาเดี่ยว 2,000 บาท)
2. สมาชิกเฉลี่ยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ค่าบำรุงรักษา 50 บาทต่อปี)
3. ผู้เข้าร่วมเยาวชน

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ (เมื่อสมัครเป็นสมาชิกส่งแฟกซ์มาที่ 02-314-6305) ดาวน์โหลดในการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมการแพทย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่